Skip to main content

Green Deal je europski „trenutak čovjeka na mjesecu“: evo zašto su nam potrebne dizalice topline da bi se to dogodilo

Dekarbonizacija sektora grijanja bit će ključna za stvaranje klimatske ekonomije bez ugljika u Europi od 2050. godine. Daikin prihvaća EU Green Deal i vjeruje da će dizalice topline igrati ključnu ulogu u stvaranju neutralne klime u Europi i u kombiniranju dekarbonizacije s održivim gospodarskim rastom.

Europa želi postati prvi kontinent na svijetu bez ugljika do 2050. godine, a Komisija EU želi smanjiti emisije za najmanje 55% do 2030. godine. U tvrtki Daikin podržavamo ovaj smjer nastojeći da do 2050. postanemo globalna tvrtka bez ugljika.1

Europski plan investiranja u Green Deal2 želi privući (najmanje) bilijun eura ulaganja iz Europske unije, nacionalnih vlada i privatnog sektora za dekarbonizaciju EU-a.3 Trenutno suočavanje s pandemijom COVID-19 i ekonomskom krizom, Plan ulaganja Green Deal također je bit „Sljedeće generacije EU“, europskog programa oporavka od COVID-19 vrijednog 750 milijardi eura.

Dekarbonizacija Europe i vraćanje gospodarstva nakon pandemije COVID-19 su globalni izazovi. Predstavljajući Green Deal, predsjednik Europske komisije nazvao ga je čak i europskim „trenutkom čovjeka na mjesecu“. Provodeći Green Deal, radujemo se što ćemo vidjeti EU i njezine države članice kako promoviraju tehnologije s niskim udjelom ugljika, poput dizalica topline, osiguravajući poštene cijene energije zasnovane na ugljiku i obeshrabrujući poticaje za grijanje na fosilna goriva.

Zašto dizalice topline?

Danas je europski građevinski fond odgovoran za približno 36% svih emisija CO2 u Uniji. Uzimajući u obzir da se gotovo 50% konačne potrošnje energije Unije koristi za grijanje i hlađenje, od čega se 80% koristi u zgradama4, potencijal za dekarbonizaciju ovog sektora je velik.

  • Dizalice topline su dokazano rješenje, a Europa ima tehnologiju, stručnost i investicije za daljnje širenje. Od doma za jednu obitelj do višeobiteljskih domova, od obnove do novogradnje, od malih do velikih komercijalnih zgrada i industrijskih postrojenja, dizalice topline danas su spremne i pogodne za EU Green Deal.
  • Dizalice topline tehnologija su grijanja s niskim udjelom ugljika. Za svaki kWh potrebne topline, današnji utjecaj ugljika dizalice topline otprilike je kao polovica plinskog kotla visoke učinkovitosti, s još manjim potencijalom otiska ugljika zbog daljnje dekarbonizacije proizvodnje električne energije u EU5.
  • Dizalice topline koriste obnovljive energije poput toplinske energije iz zraka, vode ili tla. Ti obnovljivi izvori energije obilno su dostupni u Europi; pa nema potrebe za njihovim uvozom.
  • Dizalice topline će sve više koristiti obnovljivu električnu energiju i na putu su da budu potpuno rješenje za neutralnu klimu. Primjerice, do 2030. godine udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora u EU bit će najmanje dvostruk od današnje razine od 32% obnovljive električne energije na oko 65% ili više6.
  • Osim toga, dozalice topline su ključne za omogućavanje uravnoteženja elektroenergetske mreže, podržavajući na taj način daljnje uvođenje proizvodnje obnovljive energije, na primjer djelujući kao akumulator za pohranu topline i alat za fleksibilno uravnoteženje opskrbe i potražnje za energijom.

Ulaganje u dizalice topline također potiče gospodarski rast EU jer su ti proizvodi široko razvijeni i proizvedeni u Europi. Primjerice, Daikin ima europski centar za istraživanje i razvoj (R&D) te pet tvornica u Europi koje su povezane s tehnologijom dizalica topline.

Svaki euro investiran u tehnologiju dizalica topline je euro uložen u stvaranje novih radnih mjesta. U cjelini industrija dizalica topline trenutno zapošljava 225.000 ljudi u Europi7. Nova i daljnja ulaganja u obnovljivo grijanje donijet će dividende europskom gospodarstvu, kao i našem okolišu.

Švedska priča o uspjehu

Švedska je započela ambicioznu politiku ‘80-ih godina prošlog stoljeća kako bi kotlove na fosilna goriva zamijenila dizalicama topline. Danas su dizalice topline standard za grijanje švedskih domova. Ovaj napor kako bi dizalice topline postale standardna tehnologija za grijanje stanova pomogao je smanjiti ukupne emisije stakleničkih plinova za 33,7% između 1990. i 20188.

I ostale europske zemlje počinju slijediti njihov primjer. Nedavno su zemlje, uključujući Francusku, Njemačku, Italiju i Nizozemsku, pokrenule slične programe promocije dizalica topline i zamjene kotlova.

Ukinuti poticaje za proizvode na temelju ugljika

Nakon inicijative EU Green Deal, kreatori politike u državama članicama EU-a mogu djelovati na dvije razine kako bi postigli dekarbonizaciju.

Prvo, države članice EU-a mogle bi se obvezati na ukidanje upotrebe fosilnih goriva. Moraju se postupno ukidati sustavi za grijanje koji najviše zagađuju. Austrija od siječnja 2020. više ne dopušta instaliranje kotlova na bazi ulja. Ovo je izvrsna inicijativa. Kreatori politike mogli bi izbjeći poticaje za fosilna goriva. Čak i danas, izravni ili neizravni poticaji pogoduju uljnim ili plinskim kotlovima, primjerice zbog različitih oporezivanja dizalica topline u usporedbi s kotlovima.

Drugo, obnovljive tehnologije također trebaju jednake uvjete. Jaz između cijena električne energije i plina u mnogim je državama članicama prevelik da bi dizalica topline postala ekonomski atraktivno ulaganje za građane EU9. Poticaji mogu premostiti taj jaz tijekom određenog razdoblja, ali dugoročno bi se troškovi energije trebali više odražavati na intenzitet ugljika. Cijene ugljika mogu pridonijeti daljnjem smanjenju emisija proširenjem EU sustava za trgovanje emisijama (ETS) na sve emisije izgaranja fosilnih goriva u zgradama i revidiranjem Direktive o oporezivanju energije10.

Motiviranje potrošača

Potrošači koji žele zamijeniti svoje sustave na fosilna goriva moraju biti motivirani kako bi pobliže bili upoznati s dizalicama topline. Industrija neumorno razvija dizalice topline kako bi ih učinila privlačnim kroz kombinaciju značajki proizvoda, cijena, dizajna i jednostavnosti za instalatere i krajnje korisnike11. Industrija može uložiti više napora u objašnjavanje prednosti dizalica topline kako bi ih krajnji korisnici postali svjesniji.

Vlade skreću pozornost potrošača na dizalice topline poticajima za obnovu stanova, ali također i druga sredstva mogla bi biti od koristi odabiru dizalica topline, poput odražavanja upotrebe obnovljivih izvora energije u ukupnom energetskom rezultatu zgrade. To šalje snažan signal i poziva potrošače da naprave detaljan izračun ukupnih troškova vlasništva i ekoloških prednosti12. U ovom će trenutku potrošačima postati očite koristi od dizalica topline.

Dostupno svim europljanima

Kratkoročno, vladini poticaji mogu pomoći ubrzati prijelaz na grijanje bez ugljika i učiniti dizalice topline dostupnima svim europljanima, ali dugoročno moraju se precizirati cijene energije i točni pokazatelji energetske i ugljične učinkovitosti zgrade kao motivacije za krajnjeg korisnika za ulaganje u tehnologiju dizalice topline.

Primjeri Švedske i drugih europskih zemalja pokazuju nam da ova strategija djeluje. Na primjer, Francuska i Njemačka uspostavile su opsežne i nadaleko popularne sheme zamjene uljnih kotlova. Uz to, Italija je pokrenula svoj „Superbonus“ za promociju dizalica topline zahvaljujući 110% povrata.

Daikin će, zajedno s ostalim čelnicima u industriji dizalica topline, prihvatiti izazov kako bi osigurao da krajnji korisnici budu svjesni dizalica topline i njihovih prednosti. Svakodnevno radimo na stvaranju dobro obučene baze instalatera kako bismo potrošaču osigurali pravilnu instalaciju i bezbrižno praćenje.

Što je sljedeće?

Daikin si je zadao ambiciozan cilj da do 2050. godine postane tvrtka bez ugljika na globalnoj razini. Uvjereni smo da svi dioničari - kreatori politike, čelnici industrije i potrošači - imaju isti cilj, postaviti temelje budućnosti bez ugljika. Zajedno možemo dekarbonizirati sektor grijanja u Europi i postići cilj Green Deal. Samo trebamo odmah djelovati.

1 Daikinova ekološka odgovornost, https://www.daikin.eu/en_us/about/environmental-responsibility.html

2 Europska komisija, Pitanja i odgovori, konzultirano 14. Rujna 2020., https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24

3 Europski parlament, „Europski plan za financiranje klimatskih promjena od jednog bilijuna“, konzultirano 6. kolovoza 2020., https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200109STO69927/europe-s-one-trillion-climate-finance-plan

4 Strategija EU-a za grijanje i hlađenje, konzultirana 17. rujna 2020., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=EN i njezini radni dokumenti, konzultirani 17. rujna 2020., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0024&from=EN

5 VHK pregled studije Eko-dizajna i Energetskog označavanja prostora i kombinacije grijača, Zadatak 5, slika 7, konzultirano 17. rujna 2020., https://ecoboiler-review.eu/Boilers2017-2019/downloads/Boilers%20Task%205%20final%20report%20July%202019.pdf

6 Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija, konzultirana 17. rujna 2020., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

7 Europska komisija, „Konkurentnost industrije i usluga grijanja i hlađenja“, konzultirano 28. lipnja 2019., https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2019-08/20190822%20MJ0319513ENN.en_.pdf

8 Međunarodna agencija za energiju, Profil Švedske, konzultirana 14. rujna 2020., https://www.iea.org/countries/sweden

9 Eurostat, statistike cijena električne energije: Pojašnjenja statistka, konzultirano 17. rujna 2020., https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/45239.pdf

10 Komunikacija Komisije prema Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom ekonomskom i socijalnom odboru i Odboru regija, konzultirana 17. rujna 2020., https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_en.pdf

11 Pogledajte Daikin Altherma 3 H HT: https://www.daikin.eu/en_us/product-group/air-to-water-heat-pump-high-temperature/daikin-altherma-3h-ht.html

12 Daikin, na primjer, pruža alat za odabir rješenja za instalatere i potrošače koji se zove Stand by me, https://standbyme.daikin.eu/

Srodni članci

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?