Skip to main content

Uvijek tu za vas

Stojimo na raspolaganju za sva vaša pitanja

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20
HR - 10000 Zagreb

Tel: +385 1 6065 850

Fax: +385 1 6065 870

E-mail: office@daikin.hr

Daikin Hrvatska d.o.o.

Servisna podrška

Tel: +385 1 6459 924

E-mail: service@daikin.hr

Daikin Hrvatska d.o.o.

GRIJANJE – rješenja, servis

Tel: 0800 5995

E-mail: grijanje@daikin.hr

Korisnički portal: standbyme.daikin.hr/hr/

Daikin Hrvatska d.o.o.

Tehnička podrška

Tel: +385 1 6065 850

E-mail: podrska@daikin.hr, support@daikin.hr

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?