Skip to main content

Pravila zaštite podataka

Pravila zaštite podataka

Posljednja izmjena: 5. kolovoza 2023.

Daikin Europe N.V. je u potpunom vlasništvu japanske tvrtke Daikin Industries Ltd. Daikin Group bavi se proizvodnjom, prodajom, distribucijom i marketingom opreme za klimatizaciju, grijanje, ventilaciju i hlađenje, te poslovnim rješenjima, zajedno sa svojim europskim podružnicama.

Daikin Europe NV, zajedno sa svojim europskim podružnicama (u daljnjem tekstu: "DENV-G", "mi", "mi", "naši" itd.) i matična tvrtka Daikin Industries Ltd. (u daljnjem tekstu: DIL) iskreno je predana zaštiti osobnih podataka prikupljenih od ispitanika (u daljnjem tekstu "Korisnik", "vi", "vaši") izvanmrežno, npr. obrascima, ugovorima, izjavama (u daljnjem tekstu "Obrasci") ili putem Interneta putem internetske stranice https://www.daikin.eu/ (u daljnjem tekstu: web stranica) putem, primjerice, ali ne ograničavajući se na, DENV-G (web ) aplikacije, softver i digitalne alate (u daljnjem tekstu "Prijave").

U skladu s Europskom uredbom o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (GDPR), kako bi se:

 • osigurala transparentnost osobnih podataka koje prikupljamo izvanmrežno putem obrazaca ili putem interneta putem web stranice i / ili putem prijava;

 • osigurala transparentnost u korištenju prikupljenih osobnih podataka;

 • olakšalo ispitanicima ostvarivanje njihovih prava;

 • stoga, ovim putem uspostavljamo politiku zaštite podataka.

Zaštita osobnih podataka nam je važna. Cilj nam je obrađivati Vaše osobne podatke na zakonit, prikladan i transparentan način. 

Odvojite vrijeme da pročitate politiku zaštite podataka i glavne ključne pojmove koje ćete ovdje pronaći u obliku velikih slova.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili primjedbi, kontaktirajte nas

1. VODITELJI OBRADE PODATAKA, ZAJEDNIČKI VODITELJI I IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA

Daikin Europe NV i njegove europske podružnice koje su osnovane unutar Europske unije podliježu Uredbi o zaštiti podataka (EU) 679/2016 (GDPR) i svim budućim zakonima, u skladu s gore navedenom Uredbom, koji stupaju na snagu u državi članici u kojoj su osnovane.

 

VODITELJI OBRADE PODATAKA

Obavještavamo vas da se svi osobni podaci koje šaljete izvanmrežno putem obrasca ili putem interneta putem web stranice i / ili aplikacija koriste u svrhe opisane u nastavku od strane tvrtke Daikin Europe N.V., sa sjedištem u Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (broj tvrtke 412.120.336), u svojstvu voditelja obrade  podataka (vidi ključne pojmove).

Europske podružnice tvrtke Daikin Europe N.V. djeluju u svojstvu voditelja obrade podataka, a vezano na obradu osobnih podataka prikupljenih izvan mreže putem obrasca ili putem interneta putem web stranice i / ili aplikacija.
 

ZAJEDNIČKI VODITELJI OBRADE PODATAKA

U budućnosti je moguće da Daikin Europe N.V., zajedno s DIL-om, zajednički dogovori na temelju pisanog ugovora, svrhu i način obrade osobnih podataka, kao zajednički voditelji podataka.

U budućnosti je moguće da Daikin Europe NV, zajedno sa svojim europskim podružnicama, zajednički dogovori na temelju pisanog ugovora, svrhu i način obrade osobnih podataka, kao zajednički voditelji podataka (na primjer, ali ne ograničavajući se, u svakom slučaju podružnica je posebno uključena u obradu osobnih podataka na lokalnoj razini razvoja projekta).

U gore navedenim slučajevima ispitanici čiji će se osobni podaci obrađivati od strane zajedničkih voditelja bit će o tome obaviješteni.
 

IZVRŠITELJI OBRADE PODATAKA

Daikin Europe N.V. također može djelovati kao izvršitelj obrade podataka u ime svojih europskih podružnica za bilo koju online ili offline obradu ili osobne podatke koje kontroliraju europske podružnice.

Europske podružnice tvrtke Daikin Europe N.V. mogu djelovati u svojstvu izvršitelja obrade podataka u ime i prema uputama tvrtke Daikin Europe N.V. ako su na snazi ugovori o obradi podataka.
 

2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO I SVRHA

DENV-G, u onoj mjeri u kojoj je to potrebno, prikuplja, obrađuje, registrira, pohranjuje i prenosi podatke o osobnim podacima ispitanika koji su dani izvanmrežno putem obrasca ili putem interneta putem web stranice i / ili aplikacija, a, na primjer, ali ne ograničavajući se na: posjet web stranici; pomoću aplikacija; izvanmrežno popunjavanje obrasca za prijavu ili on-line prijava; prijavljivanje nesukladnosti; kontaktiranje DENV-G; podnošenje prijave za posao; klikom na gumbe društvenih medija; davanje povratnih informacija (na primjer, na obrasce, proizvode, aplikacije, Web stranice, usluge korisnicima); odgovarajući na ankete i druge aktivnosti.

Osobni podaci prikupljaju se na dobrovoljnoj ili obveznoj osnovi. Ako je obvezno dostaviti osobne podatke, to će biti označeno. U slučaju da ispitanik ne uspije ili odbije dati osobne podatke koje je DENV-G označio kao obvezatnim, kao posljedicu toga DENV-G neće moći nastaviti proces ili aktivnost koju ispitanik zahtjeva.

Primjer osobnih podataka koji su označeni kao obvezni je situacija u kojoj subjekt podataka želi poslati obrasce za registraciju. U tom slučaju DENV-G treba neke osobne podatke kako bi obradio odgovarajući zahtjev za registraciju. Ako se ispitanik želi registrirati, ali ne da osobne podatke označene kao obvezne, DENV-G neće moći prihvatiti i obraditi zahtjev za registraciju.

DENV-G može prikupljati osobne podatke na temelju pristanka ili bez suglasnosti uključenog ispitanika ako: 1) mora biti ispunjena zakonska obveza; ili 2) ugovor koji mora biti ili će biti izvršen, a ispitanik je jedna od stranaka; ili 3) postoje legitimni interesi, javni interesi ili vitalni interesi za zaštitu; ili 4) nadležno tijelo je od društva DENV-G zatražilo obradu osobnih podataka.

DENV-G može nastaviti obrađivati vaše osobne podatke:

 • ako je svrha daljnje obrade u skladu s ciljem početnog prikupljanja vaših osobnih podataka;

 • ako pristajete na daljnju obradu podataka za novu svrhu, koja nije u skladu s ciljem početnog prikupljanja Vaših osobnih podataka.

U nastavku potražite, pod točkama 2.1. i 2.2., osobne podatke koje prikupljamo i svrhe u koje ih prikupljamo. 

2.1. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPLJAMO OD VAS ILI OD TREĆE STRANE.

Od vas se može zatražiti da nam dostavite, ovisno o svrsi svake obrade i u mjeri u kojoj je to potrebno, različite vrste osobnih podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na, ime, prezime, datum i mjesto rođenja, titulu, adresu, telefon, mobitel , e-mail, jezik, zemlju, državljanstvo, osobnu iskaznicu, broj vozačke dozvole, OIB, broj putovnice, podatke iz životopisa, poslodavca, zanimanje, broj kupca, URL osobnih društvenih medija, kreditnu karticu, sklonosti, interese, povratne informacije.

Od vas se također može zatražiti da nam dostavite, ovisno o svrsi svake obrade i u mjeri u kojoj je to potrebno, određene posebne kategorije osobnih podataka (npr. članstvo u sindikatu, osobne podatke o zdravlju). DENV-G će obrađivati posebne kategorije osobnih podataka u skladu s GDPR-om na temelju: 1) izričitog pristanka ispitanika; ili 2) ispunjavanja pravnih obveza i/ili ostvarivanja prava voditelja obrade ili ispitanika u području zapošljavanja ili zakona o socijalnom osiguranju; ili 3) vitalnih interesa ispitanika; ili 4) uspostave, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva; ili 5) značajnog javnog interesa

Također koristimo osobne podatke koje ste dostavili trećim stranama, primjerice davateljima usluga, ili osobnim podacima koji spadaju u javnu domenu, uobičajeno vidljivi osobni podaci, osobni podaci vidljivi na vašoj web stranici ili na blogu ili objavljeni na vašem profilu dostupnom na društvenim mrežama.

DENV-G također može primiti osobne podatke putem trećih osoba nakon udruživanja, preuzimanja i bilo kojih drugih oblika spajanja. 
 

2.1.1 Svrhe prikupljanja osobnih podataka.

Nakon prikupljanja, koristimo gore navedene osobne podatke za različite svrhe. Navedene su u nastavku:

Upravljanje podacima o poslovanju i kupcima.

DENV-G mora biti u stanju obraditi ugovore uredno i pravilno te provoditi sve potrebne zakonske i računovodstvene procese. Sukladno tome, DENV-G će trebati neke osobne podatke koje je ispitanik unio izvanmrežno putem obrasca ili online putem web stranica i aplikacija.

 • U skladu s Uredbom (EU) 679/2016, u svrhu obrade ugovora nije potrebna suglasnost ispitanika koji je ili će biti stranka ugovora. Suglasnost ispitanika nije potrebna u slučaju obveze ispunjavanja pravne obveze.
 • S obzirom na upravljanje odnosima s kupcima i pružanje usluga potrošačima, DENV-G koristi osobne podatke (npr. ime, zemlju, državljanstvo, e-mail, broj klijenta, podatke o kreditnoj kartici) kako bi:
 • procijenili hoće li biti izvedivo prodati proizvode ili pružiti uslugu kupcu prije sklapanja ugovora; ili

 • obradili pisane zahtjeve kupaca, narudžbe proizvoda i usluge te zahtjeve za povrat novca; ili

 • prepoznali i kontaktirali kupce radi popusta; ili

 • informirali kupce o pravima potrošača i dodatnim uslugama vezanim uz kupljeni proizvod ili uslugu; ili

 • informirali kupce o Daikinovim promotivnim kampanjama i događajima i mogli poslati pozivnice; ili

 • upravljali pristupom prostoru DENV-G-a, web stranicama i aplikacijama; ili

 • organizirali i izvršavali servisne intervencije kupcima i instalaterima; ili

 • obavijestili kupce o približnom roku održavanja. 

Distribucija proizvoda.

DENV-G koristi osobne podatke za distribuciju proizvoda, na temelju izvršavanja ugovora/ispunjavanja pravne obveze, a posebno kako bi:

 • olakšali našim europskim podružnicama u distribuciji proizvoda i pružanju usluga preko ovlaštenih agencija, poslovnih partnera, web stranica i / ili aplikacija; ili

 • olakšali distributerima isporuke proizvoda, rezervnih dijelova i usluga (na primjer, osobni podaci su uključeni u otpremnice prilikom prijevoza kupljenog proizvoda); ili

 • optimizirali prodaju i usluge razrađujući ponude za kupce; ili

 • poboljšali i učvrstili distribuciju naših proizvoda i usluga; ili

 • pratili tehničke podatke iz postrojenja i status ugovora i projekata; ili

 • organizirali i pružali obuku kupcima, instalaterima, zaposlenicima i podizvođačima.
   

Upravljanje podacima o dobavljačima.

DENV-G koristi osobne podatke za evidenciju dobavljača i davatelja usluga, registraciju i upravljanje narudžbenicama, troškova poslovanja i fakturama koje izdaju dobavljači ili davatelji usluga, djelujući na temelju izvršavanja ugovora/ispunjavanja pravne obveze. 
 

Direktni marketing.

Kao vodeći proizvođač i dobavljač opreme za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju (uključujući toplinske pumpe i opremu za rashlađivanje) i poslovna rješenja, DENV-G je u mogućnosti pružiti informacije prilagođene vama i vašim potrebama (na primjer, pomoću podataka o transakciji DENV-G vas može obavijestiti o uslugama, ponudama i prijedlozima vezanim uz kupnju. To je tzv. "direktni marketing".

DENV-G koristi prikupljene osobne podatke, osobne podatke koji su javno dostupni (npr. informacije dostupne na internetu, rezultate pretraživanja, rezultati društvenih medija) ili osobne podatke primljene od trećih osoba (npr. davatelji internetskih usluga) u svrhu izravnog marketinga i privlačenja novih kupaca.

DENV-G izvršava direktni marketing i s ciljem organiziranja internih događanja, putovanja, prezentacija, sastanaka za zaposlenike, kupce i poslovne partnere.

DENV-G izvršava direktni marketing putem različitih medija, uključujući, bez ograničenja, mobilne tekstualne poruke, ankete, e-poštu, web stranicu, online oglase, marketing baze podataka, aplikacije i događaje.

DENV-G izvršava direktni marketing na temelju svog legitimnog interesa za ostvarivanjem poslovnih ciljeva.

DENV-G može izvršavati direktni marketing kao odgovor na izričitu suglasnost ispitanika. Ako ne želite primiti personaliziranu ponudu, ne biste trebali pristati na direktni marketing kada se to od vas zatraži.

DENV-G se obvezuje da se informacije o direktnom marketingu daju na jasan i adekvatan način, i to pomoću kanala kojeg je odredio ispitanik kako bi se neugodnosti koje mogu nastati prilikom ometanja svele na najmanju moguću mjeru.
 

Poboljšanje kvalitete proizvoda i usluga.

DENV-G, na temelju svojeg legitimnog interesa za poslovanje ili pristanka ispitanika, koristi osobne podatke prikupljene putem obrasca, prijave za posao, ankete, upita, komentara, povratne informacije dostavljene DENV-G ili drugim tvrtkama Daikin grupe radi poboljšanja svojih proizvoda i usluga; provođenja daljnjih istraživanja; razvoja analitike, rizika, marketinških i drugih modela i statistike. DENV-G također koristi podatke o vašoj transakciji kako bi razvio globalne modele i obavio analize.

Primjer: DENV-G će možda morati obraditi broj ljudi koji su kupili određeni Daikin proizvod ili su se prijavili za određenu uslugu.

U tom smislu se DENV-G obvezuje kumulirati što više osobnih podataka u anonimnom ili Pseudo Anonimnom obliku kako bi bili sigurni da se ti osobni podaci ne mogu lako ili ih više nije moguće identificirati kao vaše.

Praksa obrade osobnih podataka u statističke svrhe naročito je opravdana željom DENV-G-a radi donošenja strateških odluka kako bi bolje djelovala na tržištu i pružila bolje proizvode i usluge.

Osobni podaci se također mogu koristiti za procjenu, pojednostavljenje i poboljšanje procesa DENV-G-a, na primjer kako bi se optimizirale kampanje, procedure i prodaja, bilo izvan mreže ili putem interneta, putem web stranice i / ili putem aplikacija.

Primjer: ako niste dovršili postupak prodaje, možemo vas kontaktirati kako bi saznali što je pošlo po zlu i kako vam možemo pomoći. U tom slučaju ograničavamo kontakt radi pružanja tehničke i administrativne podrške za određenu proceduru ili postupak.
 

Zapošljavanje i odabir.

U svrhu zapošljavanja  DENV-G prikuplja osobne podatke kao što su, ali nisu ograničeni samo na ime, e-mail, telefonski broj, podatke iz životopisa, URL za profil društvenih mreža od podnositelja otvorenih prijava i ciljanih podnositelja prijava na slobodna radna mjesta, međunarodni pripravnički staž, studentsko stažiranje. Ovakvu obradu omogućava činjenica da podnositelji prijava dobrovoljno poduzimaju korake kako bi sklopili ugovor s DENV-G.

Osobni podaci koji pripadaju kandidatima koji nisu primljeni na posao na kraju procesa odabira brišu se nakon 2 godine od datuma obavijesti o negativnom ishodu odabira, osim ako su kandidati zatražili trenutačno poništenje svojih podataka nakon takve obavijesti.

 

Upravljanje podacima o zaposlenicima i beneficije plaća.

DENV-G koristi osobne podatke, na temelju izvršavanja ugovora (o radu), u svrhu upravljanja zaposlenicima, a posebno za:

 • upravljanje i vođenje evidencije o ugovorima o radu i platnom prometu; i/ili

 • isplaćivanje plaća; i/ili

 • vođenje evidencije o radnim satima zaposlenika, putovanjima i treninzima; i/ili

 • komuniciranje sa zdravstvenim osiguravajućim društvima; i/ili

 • pružanje zaposlenicima osiguranja, imovinu poduzeća i beneficije na plaću vezane za učinkovitost.
   

Knjigovodstvo i računovodstvo.

DENV-G koristi osobne podatke, na temelju izvršavanja ugovora, u svrhu knjigovodstva i računovodstva sa ciljem:

 • vođenja evidencija transakcija

 • izdavanja računa vezanih uz prodaju i pružene usluge;

 • ispunjavanja poreznih prijava i srodnih obrazaca radi ispunjavanja poreznih obveza;

 • izrada statističkih podataka na temelju evidencije transakcija (npr. broj transakcija na određenom području);

 • usklađivanja sa zakonodavstvom i regulatornim zahtjevima na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini.

Tužba i sporovi.

Osobne podatke možemo koristiti kao dokaz za utvrđivanje, ostvarivanje i čuvanje prava DENV-G ili onih koje predstavlja (npr. U sporovima) prije bilo koje nadležnosti bilo koje zemlje (primjerice, među ostalim, pravo DENV-G na obranu od nepoštene konkurencije ili prava DENV-G da zatraži ispunjenje neplaćenog računa). 
 

Prijevara ili prevencija kriminala.

Također možemo koristiti osobne podatke kako bismo spriječili, otkrili i istražili zločine i cyber rizike radi legitimnog interesa ili kada to zatraže javna tijela.
 

Korporativno poslovanje i kućanstva.

DENV-G prenosi i / ili zajednički koristi osobne podatke prikupljene preko DIL-a i / ili drugih tvrtki Daikin grupe i / ili njegovih poslovnih partnera samo kada je to potrebno i radi razrade periodičnih izvješća o ishodu i aspektima poslovanja, poslovnih planova i korporativnih strategija. Obrada se temelji na legitimnom interesu za poslovanje društva DENV-G.

DENV-G obrađuje osobne podatke europskih građana koje je zakonito prikupila druga tvrtka Daikin grupe, osim ako nema pravnih prepreka (npr. obaveza o povjerljivosti ili odredba u zakonu o zaštiti podataka).

DENV-G se zalaže za uspostavu svih odgovarajućih mjera za zaštitu osobnih podataka u vezi s komunikacijama unutar grupe, a u skladu s Regulativom (EU) 679/2016.

 

2.2. OSOBNI PODACI KOJE PRIKUPIMO TIJEKOM POSJETA NAŠOJ WEB STRANICI I/ILI APLIKACIJAMA

2.2.1 Svrhe prikupljanja osobnih podataka.

Kada posjetite web stranicu i / ili aplikacije, DENV-G prikuplja neke vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:
 

Olakšavanje korištenja web stranice i / ili aplikacija.

Prikupljanjem osobnih podataka (npr., IP adresa, podaci za prijavu) na temelju pristanka ispitanika ili legitimnog interesa, DENV-G je u mogućnosti više prilagoditi Web stranicu i / ili aplikacije vašim potrebama.

Korištenjem „kolačića“, DENV-G automatski prikuplja neke osobne podatke kao što su, ali nisu ograničeni samo na specifične informacije o uređaju (npr. IP adresa, vrsta preglednika), prijavu na informacije (npr. upiti za pretraživanje), informacije o geo-lokaciji ( npr. putem Wi-Fi pristupne točke) kako bi se olakšala uporaba web stranice i / ili aplikacije i povećala jednostavnost tijekom korištenja.

Primjer: da biste podržali i pojednostavili postupak prepoznavanja, korisničko ime i zaporku pohranjujemo putem kolačića te ne morate unositi vaše pristupne podatke ili osobne podatke svaki put.

DENV-G koristi različite vrste kolačića: nužne, funkcionalne, praćenje društvenih dodataka, oglašavanje treće strane, analiza prve strane. Pročitajte više o kolačićima, što jesu, o vrstama koje upotrebljavamo i zašto ih upotrebljavamo u našim "Pravilima o kolačićima".
 

Praćenje interesa i sklonosti ispitanika.

DENV-G, unutar svoje web stranice i / ili aplikacija, na temelju pristanka ispitanika ili legitimnog interesa može sustavno i redovito pratiti osobne podatke putem automatiziranih tehnologija odlučivanja/izrade profila i kolačića. Služi za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, a posebno za analizu i predviđanje aspekata koji se odnose na učinkovitost  fizičke osobe na poslu, ekonomskoj situaciji, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanosti, ponašanju, lokaciji ili trenucima (geo-lokalizacija).

Pročitajte više u našim "Pravilima o kolačićima".
 

3. HOĆE LI PRIKUPLJENI OSOBNI PODACI BITI DANI TREĆOJ STRANI?

Za gore navedene svrhe, DENV-G će možda trebati usluge, savjetovanje i / ili pomoć trećih strana, uključujući, ali ne ograničavajući se na, održavanje Aplikacije i popravak bugova, kupnju aplikacije, hosting podataka, savjetovanje o poštivanju zakona i propisa, razvoj aplikacija, usluge ljudskih resursa, usluge opskrbe, usluge pružatelja internetskih usluga, izrada statistike i ostalo. 

Vezno na to, u mjeri u kojoj je to potrebno, možemo prenositi ili otkriti osobne podatke koje smo prikupili bilo kojoj fizičkoj osobi ili pravnoj osobi, kooperantima i poslovnim partnerima koji su treće strane u odnosu na DENV-G ili Daikin Group. 

DENV-G ne prodaje ili unajmljuje vaše osobne podatke od trećih osoba za vlastitu upotrebu. 

Svaki put kada prenosimo ili otkrivamo neke osobne podatke koje smo prikupili trećim stranama, osim u slučaju legitimnog interesa treće strane, DENV-G će se pobrinuti da s tom trećom stranom sklopi ugovor o obradi podataka sukladno odredbama Uredbe (EU) 679/2016, tražeći od treće strane da se pridržava načela i odredbi iste Uredbe i uskladiti odgovarajuće sigurnosne standarde. 

4. PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA TREĆIM DRŽAVAMA (zemlje koje nisu članice EU)

U okviru gore opisanih svrha DENV-G prenosi i zajednički koristi prikupljene osobne podatke koji pripadaju ispitanicima u Europskoj uniji s DIL-om i / ili drugim tvrtkama i / ili poslovnim partnerima tvrtke Daikin osnovane u bilo kojoj zemlji izvan EU.

Obavještavamo vas da je DENV-G uredio prema odgovarajućim standardima ugovorne klauzule i odgovarajuća jamstva u svezi prijenosa osobnih podataka između Daikin Europe i DIL. U slučaju prijenosa osobnih podataka prema zemlji koja nije članica EU, DENV-G se obvezuje:

 • osigurati primjerenu razinu zaštite postavljanjem odgovarajućih mjera zaštite i pridržavanjem odredbi Uredbe (EU) 679/2016;
 • upravljati prijenosom osobnih podataka na temelju:
  • a) odluke o adekvatnosti Europske komisije; ako ne
  • b) standardne ugovorne odredbe / obvezujućih korporativnih propisa; ako ne
  • c) kodeksa ponašanja koji su odobreni od strane nadležnog nadzornog tijela / službenih sigurnosnih certifikata.
 • upravljati prijenosom osobnih podataka na temelju suglasnosti ispitanika čiji se osobni podaci prenose ili na temelju izuzeća iz članka 49. Uredbe (EU) 679/2016 ako prijenos nije moguće izvršiti na temelju gore navedenih slučajeva a), b), c).

5. POHRANA I KRITERIJI

DENV-G ne čuva zauvijek vaše osobne podatke. Koristimo Vaše osobne podatke u onoj mjeri u kojoj je to potrebno i samo u svrhu ostvarivanja gore opisanih ciljeva. Kada cilj više ne postoji, obvezujemo se izbrisati osobne podatke, osim ako njihovo arhiviranje nije propisano zakonom, na međunarodnoj, europskoj ili nacionalnoj razini.

Polazna točka za pohranjivanje vaših osobnih podataka je zakonski rok čuvanja (koji je često deset godina i traje do isteka ugovora ili kraja poslovnog odnosa). Razdoblje može biti duže tamo gdje je to potrebno zbog ostvarivanja naših prava.

Ako zakonom nije određeno razdoblje čuvanja, ono može biti kraće u skladu sa, ali ne ograničavajući se na jedan od, sljedećih kriterija: dužina ugovora i zakonske obveze; poslovne i organizacijske potrebe; dugoročni poslovni odnos; izravan marketing; statistika.

Neke spoznaje postaju jasnije kada se pregledaju nakon dužeg vremenskog razdoblja. Iz tog razloga, za neke vrste osobnih podataka može biti potrebno produžiti vremenski period (npr. za one koji su potrebni za dizajniranje marketinških i rizničnih modela).

Kao što je već rečeno, DENV-G se obvezuje što je više moguće raditi s agregiranim, anonimnim ili Pseudo-anonimnim osobnim podacima, a u svim će slučajevima što brže prekinuti veze s pojedincima.
 

6. VAŠA PRAVA KAO ISPITANIK I KAKO NJIMA UPRAVLJATI.

Ako imate bilo kakvih pitanja o zaštiti vaših osobnih podataka ili ostvarivanju vaših prava, možete nas u bilo kojem trenutku kontaktirati pisanjem na Daikin Europe NV ili jednoj od njegovih europskih podružnica, nazvati Daikin Europe NV ili jednu od njegovih europskih podružnica, slati poštom putem posebnog obrasca ili slanjem obrasca koji je dostupan na internetu u svakom odjeljku "kontaktirajte nas" na cijeloj web stranici i / ili aplikacijama.

Nakon što vaši osobni podaci budu podložni obradi, kao ispitanik imate nekoliko prava koja možete primjenjivati, kao što je navedeno u nastavku.

Budite što specifičniji u bilo kojem trenutku kda želite ostvariti svoja prava. DENV-G može pravilno odgovoriti na upite jedino ukoliko osigurate dovoljno detalja. DENV-G smjeti morati potvrditi vaš identitet što detaljnije i sa što više informacija, kako bi se izbjeglo da netko drugi pokušava ostvariti vaša prava. 
 

Možete pristupiti svojim osobnim podacima

Ako želite pristupiti vašim osobnim podacima koje DENV-G obrađuje ili želite saznati više o:

 • svrhama naše obrade;

 • kategorijama osobnih podataka;

 • kategorijama primatelja kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni;

 • predviđenom razdoblju čuvanja ili kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja;

 • pravima ispitanika;

 • pravima koja možete ostvariti u odnosu na našu obradu;

 • postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući izradu profila i predviđanje posljedica;

i bilo koje druge dostupne informacije o obradi Vaših osobnih podataka, molimo Vas da ispunite sljedeći obrazac klikom ovdje.

Upotrijebiti ćemo osobne podatke koje nam dostavite putem obrasca samo u svrhu provjere i obrade vašeg zahtjeva.

Ako iskoristite svoje pravo pristupa, DENV-G će vam dati što potpuniji popis ili kopiju vaših osobnih podataka.
 

Možete dovršiti / ispraviti / izbrisati / ograničiti obradu vaših osobnih podataka

Može se dogoditi da određeni osobni podaci koje DNV-G posjeduju nisu ispravni (ili su postali neispravni). Također se može dogoditi da želite dodati nešto osobnim podacima koje ste nam već dali. Možete zatražiti da se Vaši osobni podaci ispravljaju ili popunjavaju u bilo kojem trenutku klikom ovdje.

Ako želite da DENV-G izbriše vaše osobne podatke vaš zahtjev će biti obrađen, osim ako ne postoji nikakva zapreka ili nekompatibilnost sukladno zakonu ili legitimnim interesima o brisanju. Ako želite zatražiti brisanje vaših osobnih podataka, molimo kliknite ovdje.

Ograničenje obrade vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku možete zatražiti klikom ovdje.
 

Možete zatražiti prenosivost vaših osobnih podataka na sebe ili na treće strane

Ako su Vaši osobni podaci prikupljeni elektronskim putem, možete zatražiti prenosivost osobnih podataka koje ste nam dostavili sami ili trećim stranama, klikom ovdje.

Možete povući vašu suglasnost za obradu vaših osobnih podataka

Imajte na umu da svaki put kada dajete DENV-G-u svoj pristanak za obradu vaših osobnih podataka, u bilo kojem trenutku možete povući taj pristanak slijedeći predloženi postupak, jednostavno kao što ste ga i dali.

Ako želite odustati od pristanka, to možete učiniti u bilo kojem trenutku klikom ovdje.
 

Možete se protiviti obradi ili obradi automatiziranim sustavima donošenja odluka

Ako se ne slažete s načinom na koji DENV-G obrađuje određene osobne podatke, možete kliknuti ovdje. Obradit ćemo prigovore, osim ako ne postoje valjani razlozi ili zakonski razlozi (na primjer, prigovor se odbacuje ako je obrada osobnih podataka provedena u cilju suzbijanja prijevare).

Ako se ne slažete s obradom vaših osobnih podataka koji se temelje isključivo na automatiziranom postupku donošenja odluka (uključujući izradu profila) koji proizvodi pravne učinke ili na sličan način utječe na ispitanika, možete u svakom trenutku prigovoriti tako da kliknete ovdje.

Ako se ne slažete s načinom na koji DENV-G obrađuje vaše osobne podatke ili imate druga pitanja u vezi s tim, uvijek se možete obratiti tijelu za zaštitu podataka u vašoj zemlji prebivališta (na primjer, ako živite u Belgiji, možete kontaktirati tijelo nadležno za zaštitu podataka: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles). 
 

7. SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA

Slijedi detalje kontaktiranja službenika za zaštitu podataka DENV-G:

Kontakt detalji službenika za zaštitu podataka DENV-G-a:

 • adresa e-pošte: euprivacy@daikin.co.jp;

 • Službenik za zaštitu podataka; Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan. 

8. MALOLJETNICI

Kroz svoju internetsku stranicu ili aplikacije, DENV-G ne obrađuje nikakve osobne podatke fizičkih osoba mlađih od 16 godina niti ih nudi ili ne pokušava kontaktirati, osim ako njihov zakonski zastupnik nije pristao.

9. SIGURNOSNE MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

DENV-G je proveo odgovarajuće sigurnosne mjere kako bi održao integritet i sigurnost i spriječio slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, promjenu, neovlašteno otkrivanje ili pristup osobnim podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju u skladu s Uredbom (EU) 679/2016.

10. INTEGRIRANA PRIVATNOST

DENV-G se obvezuje, prije započinjanja aktivnosti obrade koje koriste nove tehnologije, provesti procjenu učinka zaštite podataka u skladu s GDPR-om, te prema potrebi poduzimati odgovarajuće mjere.

11. DALJNJE IZMJENE U POLITICI ZAŠTITE PODATAKA

DENV-G redovito nastoji poboljšati svoje napore zaštite osobnih podataka. Ova se politika zaštite podataka može promijeniti ili ažurirati sa nadolazećim zakonima, kako na međunarodnoj, europskoj, tako i na nacionalnoj razini.

DENV-G će vas obavijestiti o svim bitnim promjenama politike zaštite podataka izvanmrežnim putem ili on-line (na primjer, putem web stranice, tijekom prvog posjeta ili svakog bitnog ažuriranja ove politike zaštite podataka).

Najnoviju verzija naših pravila o zaštiti podataka uvijek dostupnu možete pronaći na https://www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy.html ili prilikom svake prijave klikom na odjeljak "Pravila o zaštiti podataka".

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?