Skip to main content

Društveno odgovorno poslovanje

Trudimo se biti odgovoran lider u svakom aspektu svojeg poslovanja.

Naša poslovna etika, naše temeljne vrijednosti i naša filozofija pokazuju kako Daikin želi poslovati i kako preuzima odgovornost za sebe i druge.

„Društveno odgovorno poslovanje ugrađeno je u naš DNA i oblikuje našu organizacijsku kulturu.”

Poslovna etika

Daikinova poslovna etika okvir je našeg donošenja odluka. Osobna je odgovornost i obveza svakog člana grupe Daikin poštivati visoke etičke i pravne standarde ponašanja u slovu i duhu, bez obzira na to jesu li nametnuti zakonom ili ne.

Naše temeljne vrijednosti

Potpuna vjerodostojnost – svoje poslovanje gradimo na temelju povjerenja i otvorenosti prema kupcima, kolegama, poslovnim partnerima i zajednicama.

Poduzetno razmišljanje – potičemo i nagrađujemo inicijativu i izvrsnost svih svojih zaposlenika.

Skladni odnosi – radimo zajedno s poštovanjem i pretvaramo izazove u prilike za postizanje Daikinovih ciljeva.

 

Transparentnost

Od 2008. grupa Daikin sudjeluje u Globalnom sporazumu Ujedinjenih naroda u kojem je navedeno deset principa koji obuhvaćaju četiri područja ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Daikin je također podržao preporuke Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD) 2019. godine te se sada usredotočuje na dodatno objavljivanje okolišnih, društvenih i upravljačkih informacija (ESG).

10 ključnih principa filozofije grupe Daikin

  • Stvaranje nove vrijednosti predviđanjem budućih potreba kupaca
  • Doprinos društvu uz pomoć vodećih svjetskih tehnologija
  • Ostvarivanje budućih snova maksimiziranjem korporativne vrijednosti
  • Razmišljati i djelovati globalno
  • Biti fleksibilna i dinamična grupa
  • Biti vodeća kompanija u primjeni ekološki prihvatljivih praksi
  • Imajući na umu naš odnos s društvom, poduzimamo mjere kako bismo zaslužili povjerenje društva
  • Ponos i entuzijazam svakog zaposlenika pokretačka su snaga naše grupe
  • Ostvariti prepoznatljivost u cijelom svijetu po optimalnom upravljanju organizacijom i njezinim ljudskim resursima, u okviru našeg brzog i ravnog sustava upravljanja
  • Atmosfera slobode, smjelosti i „najbolje prakse na naš način”
bg-image

Daikin for life. Jer nam je stalo.

Čvrsto utemeljen u našoj poslovnoj etici, DOP (Društveno odgovorno poslovanje) ima stalnu i snažnu ulogu u našoj organizacijskoj kulturi. „Daikin for Life” sažima aktivnosti i donacije u regiji društva Daikin Srednja Europa s ciljem doprinosa prirodi i društvu.

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?