Daikinovo društveno odgovorno poslovanje

Društveno odgovorno poslovanje

Trudimo se biti odgovoran lider u svakom aspektu svojeg poslovanja.

Naša poslovna etika, naše temeljne vrijednosti i naša filozofija pokazuju kako Daikin želi poslovati i kako preuzima odgovornost za sebe i druge.

„Društveno odgovorno poslovanje ugrađeno je u naš DNA i oblikuje našu organizacijsku kulturu.”

Poslovna etika

Daikinova poslovna etika okvir je našeg donošenja odluka. Osobna je odgovornost i obveza svakog člana grupe Daikin poštivati visoke etičke i pravne standarde ponašanja u slovu i duhu, bez obzira na to jesu li nametnuti zakonom ili ne.

Naše temeljne vrijednosti

Potpuna vjerodostojnost – svoje poslovanje gradimo na temelju povjerenja i otvorenosti prema kupcima, kolegama, poslovnim partnerima i zajednicama.

Poduzetno razmišljanje – potičemo i nagrađujemo inicijativu i izvrsnost svih svojih zaposlenika.

Skladni odnosi – radimo zajedno s poštovanjem i pretvaramo izazove u prilike za postizanje Daikinovih ciljeva.

 

Transparentnost

Od 2008. grupa Daikin sudjeluje u Globalnom sporazumu Ujedinjenih naroda u kojem je navedeno deset principa koji obuhvaćaju četiri područja ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. Daikin je također podržao preporuke Radne skupine za objavljivanje financijskih informacija povezanih s klimatskim promjenama (TCFD) 2019. godine te se sada usredotočuje na dodatno objavljivanje okolišnih, društvenih i upravljačkih informacija (ESG).

10 ključnih principa filozofije grupe Daikin

  • Stvaranje nove vrijednosti predviđanjem budućih potreba kupaca
  • Doprinos društvu uz pomoć vodećih svjetskih tehnologija
  • Ostvarivanje budućih snova maksimiziranjem korporativne vrijednosti
  • Razmišljati i djelovati globalno
  • Biti fleksibilna i dinamična grupa
  • Biti vodeća kompanija u primjeni ekološki prihvatljivih praksi
  • Imajući na umu naš odnos s društvom, poduzimamo mjere kako bismo zaslužili povjerenje društva
  • Ponos i entuzijazam svakog zaposlenika pokretačka su snaga naše grupe
  • Ostvariti prepoznatljivost u cijelom svijetu po optimalnom upravljanju organizacijom i njezinim ljudskim resursima, u okviru našeg brzog i ravnog sustava upravljanja
  • Atmosfera slobode, smjelosti i „najbolje prakse na naš način”
Daikin for life

Daikin for life. Jer nam je stalo.

Čvrsto utemeljen u našoj poslovnoj etici, DOP (Društveno odgovorno poslovanje) ima stalnu i snažnu ulogu u našoj organizacijskoj kulturi. „Daikin for Life” sažima aktivnosti i donacije u regiji društva Daikin Srednja Europa s ciljem doprinosa prirodi i društvu.

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama