Daikinova odgovornost za zaštitu okoliša

Potičemo pozitivan utjecaj

Okruženje sa sigurnim i zdravim zrakom naša je misija. Nastojati postići ugljičnu neutralnost do 2050. naša je odgovornost.

Daikinova vizija zaštite okoliša do 2050.

Kao vodeći proizvođač i pružatelj usluga u industriji grijanja, ventilacije, klimatizacije i rashladne tehnike (HVAC-R)*, doprinosimo visokoj kvaliteti života, udobnosti, pouzdanoj infrastrukturi, sigurnosti hrane i gospodarskom rastu u širokom rasponu industrija. Međutim, rastuća potreba za hlađenjem, grijanjem i ventilacijom također utječe na globalno zatopljenje zbog povećanja potrošnje električne energije i emisije rashladnih sredstava. U Daikinu ovu odgovornost shvaćamo ozbiljno.

„Globalno, cilj nam je osigurati okruženje sa sigurnim i zdravim zrakom, a istovremeno nastojimo smanjiti emisije stakleničkih plinova na nultu vrijednost do 2050. godine.”

Kako ćemo to ostvariti?

How-do-we-get-there-infographic_HR.gif
 • Proizvodima visoke energetske učinkovitosti te razvojem i upotrebom rashladnih sredstava s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja, posebice R-32 ili CO2.
 • Rješenjima kojima se optimizira upravljanje energijom sustava grijanja i hlađenja – na primjer putem daljinskog upravljanja ili poticanjem kružnog gospodarstva za rashladna sredstva kako bi se ponovno iskoristila kao vrijedan resurs.
 • Snagom zraka osiguravajući okoliš sa zrakom koji štiti zdravlje ljudi.

* HVAC-R grijanje, ventilacija, klimatizacija i rashladna tehnika

Što smo već postigli?

Smanjujemo učinke rashladnih sredstava na globalno zagrijavanje

Loop by Daikin
 • Daikin je prvo društvo u svijetu koje je predstavilo klima-uređaje, dizalice topline i scroll rashladne uređaje koji upotrebljavaju rashladno sredstvo R-32 s tri puta manjim potencijalom globalnog zagrijavanja od R-410-A.*
 • Od 2019. godine društvo Daikin Industries, Ltd. dalo je besplatan pristup popisu od 300 patenata sa založnim pravom u vezi s HVAC-R opremom koja upotrebljava sredstvo R-32, što drugim proizvođačima omogućuje smanjenje utjecaja rashladnih sredstava na okoliš.**
 • S inicijativama kružnog gospodarstva kao što su VRV dizalice topline L∞P by Daikin i program L∞P by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse za ključne korisnike i ulagače, društva Daikin Europe N. V. i Daikin Srednja Europa izbjegavaju proizvodnju 400.000 kg novog plina godišnje.
 • Godine 2020. društvo Daikin Europe N. V. pokrenulo je Retradeables, prvo europsko internetsko tržište koje će omogućiti obnavljanje, oporabu i ponovnu uporabu rashladnih sredstava za cjelokupnu HVAC-R industriju. Kao konzorcijski partner EU-Life-programa započeli smo projekt u svibnju 2021. u Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj.

Izvori: *Daikin Europe N. V. Izvješće o zaštiti okoliša za 2020., **Priopćenje za javnost društva Daikin Industries Ltd. 2021.

Smanjujemo emisiju CO2

Daikin smanjuje emisiju CO2
 • Naše globalne aktivnosti na smanjenju emisija stakleničkih plinova iz stambenih klima uređaja rezultirale su uštedom od 70 milijuna tona ekvivalenta CO2 u 2020. u usporedbi s uobičajenim poslovanjem.*
 • Iste godine emisije stakleničkih plinova iz naših proizvodnih aktivnosti smanjene su na 1,08 milijuna tona-CO2 (smanjenje od 79% u odnosu na poslovnu godinu 2005.).*
 • Društvo Daikin Europe N. V. smanjilo je emisije CO2 povezane s transportom po volumenu prodaje (m3) s 8,8 kg/m3 2016. godine na 7,3 kg/m3 2019. zbog veće učinkovitosti utovara kamiona i povećane otpreme pomorskim umjesto cestovnim prijevozom.**
Izvori: *Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd., **Izvješće o zaštiti okoliša za 2020. društva Daikin Europe N. V.

 

Naše smjernice za zelenu nabavu

Daikinove smjernice za zelenu nabavu
 • Potičemo dobavljače da prakticiraju ekološku održivost, na primjer certifikatima ISO14001.
 • U poslovnoj godini 2020. 98% naših dobavljača u Europi ispunilo je kriterije procjene naših smjernica zelene nabave. Naša stopa zelene nabave* je na 80% unutar cijele grupe Daikin.

Izvor: Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd

* Stopa zelene nabave = vrijednost nabavljene robe od dobavljača koji ispunjavaju naše kriterije procjene / vrijednost nabavljene robe

 

Naša norma Green Heart Factory (tvornica sa zelenim srcem)

Daikinova norma Green Heart Factory (tvornica sa zelenim srcem)
 • Naša interna metoda procjene mjeri utjecaj naših tvornica u pogledu potrošnje vode, energije, fluorougljika, kao i proizvodnje otpada i hlapljivih organskih emisija. Tvornica Daikin Europe N. V. u gradu Ostende certificirana je srebrnom medaljom (2018.) i zlatnom medaljom (2019.).

Izvor: Izvješće o zaštiti okoliša za 2020. društva Daikin Europe N. V.

 

Naš doprinos Ciljevima održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja
 • Daikin podržava Ciljeve Ujedinjenih naroda o održivom razvoju upotrebom tehnologija svjetske klase kako bi se smanjio utjecaj hlađenja i grijanja na okoliš, a istodobno pružajući novu vrijednost za zdrav i udoban način života. Doprinosimo lokalnom gospodarskom razvoju i nudimo mogućnosti rasta svojim zaposlenicima na temelju svojeg pristupa upravljanja usmjerenog na ljude. Slijedeći naš princip zajedničkog stvaranja nastojimo pronaći bolja rješenja zajedno sa svim dionicima.
Izvor: Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd.

Ovo bi vas također moglo zanimati

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama