Skip to main content

Potičemo pozitivan utjecaj

Okruženje sa sigurnim i zdravim zrakom naša je misija. Nastojati postići ugljičnu neutralnost do 2050. naša je odgovornost.

Daikinova vizija zaštite okoliša do 2050.

Kao vodeći proizvođač i pružatelj usluga u industriji grijanja, ventilacije, klimatizacije i rashladne tehnike (HVAC-R)*, doprinosimo visokoj kvaliteti života, udobnosti, pouzdanoj infrastrukturi, sigurnosti hrane i gospodarskom rastu u širokom rasponu industrija. Međutim, rastuća potreba za hlađenjem, grijanjem i ventilacijom također utječe na globalno zatopljenje zbog povećanja potrošnje električne energije i emisije rashladnih sredstava. U Daikinu ovu odgovornost shvaćamo ozbiljno.

„Globalno, cilj nam je osigurati okruženje sa sigurnim i zdravim zrakom, a istovremeno nastojimo smanjiti emisije stakleničkih plinova na nultu vrijednost do 2050. godine.”

Kako ćemo to ostvariti?

 • Proizvodima visoke energetske učinkovitosti te razvojem i upotrebom rashladnih sredstava s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja, posebice R-32 ili CO2.
 • Rješenjima kojima se optimizira upravljanje energijom sustava grijanja i hlađenja – na primjer putem daljinskog upravljanja ili poticanjem kružnog gospodarstva za rashladna sredstva kako bi se ponovno iskoristila kao vrijedan resurs.
 • Snagom zraka osiguravajući okoliš sa zrakom koji štiti zdravlje ljudi.

* HVAC-R grijanje, ventilacija, klimatizacija i rashladna tehnika

Što smo već postigli?

Smanjujemo učinke rashladnih sredstava na globalno zagrijavanje

Loop by Daikin
 • Daikin je prvo društvo u svijetu koje je predstavilo klima-uređaje, dizalice topline i scroll rashladne uređaje koji upotrebljavaju rashladno sredstvo R-32 s tri puta manjim potencijalom globalnog zagrijavanja od R-410-A.*
 • Od 2019. godine društvo Daikin Industries, Ltd. dalo je besplatan pristup popisu od 300 patenata sa založnim pravom u vezi s HVAC-R opremom koja upotrebljava sredstvo R-32, što drugim proizvođačima omogućuje smanjenje utjecaja rashladnih sredstava na okoliš.**
 • S inicijativama kružnog gospodarstva kao što su VRV dizalice topline L∞P by Daikin i program L∞P by Daikin - Recover - Reclaim - Reuse za ključne korisnike i ulagače, društva Daikin Europe N. V. i Daikin Srednja Europa izbjegavaju proizvodnju 400.000 kg novog plina godišnje.
 • Godine 2020. društvo Daikin Europe N. V. pokrenulo je Retradeables, prvo europsko internetsko tržište koje će omogućiti obnavljanje, oporabu i ponovnu uporabu rashladnih sredstava za cjelokupnu HVAC-R industriju. Kao konzorcijski partner EU-Life-programa započeli smo projekt u svibnju 2021. u Slovačkoj, Češkoj i Mađarskoj.

Izvori: *Daikin Europe N. V. Izvješće o zaštiti okoliša za 2020., **Priopćenje za javnost društva Daikin Industries Ltd. 2021.

Smanjujemo emisiju CO2

Daikin smanjuje emisiju CO2
 • Naše globalne aktivnosti na smanjenju emisija stakleničkih plinova iz stambenih klima uređaja rezultirale su uštedom od 70 milijuna tona ekvivalenta CO2 u 2020. u usporedbi s uobičajenim poslovanjem.*
 • Iste godine emisije stakleničkih plinova iz naših proizvodnih aktivnosti smanjene su na 1,08 milijuna tona-CO2 (smanjenje od 79% u odnosu na poslovnu godinu 2005.).*
 • Društvo Daikin Europe N. V. smanjilo je emisije CO2 povezane s transportom po volumenu prodaje (m3) s 8,8 kg/m3 2016. godine na 7,3 kg/m3 2019. zbog veće učinkovitosti utovara kamiona i povećane otpreme pomorskim umjesto cestovnim prijevozom.**
Izvori: *Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd., **Izvješće o zaštiti okoliša za 2020. društva Daikin Europe N. V.

 

Naše smjernice za zelenu nabavu

Daikinove smjernice za zelenu nabavu
 • Potičemo dobavljače da prakticiraju ekološku održivost, na primjer certifikatima ISO14001.
 • U poslovnoj godini 2020. 98% naših dobavljača u Europi ispunilo je kriterije procjene naših smjernica zelene nabave. Naša stopa zelene nabave* je na 80% unutar cijele grupe Daikin.

Izvor: Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd

* Stopa zelene nabave = vrijednost nabavljene robe od dobavljača koji ispunjavaju naše kriterije procjene / vrijednost nabavljene robe

 

Naša norma Green Heart Factory (tvornica sa zelenim srcem)

Daikinova norma Green Heart Factory (tvornica sa zelenim srcem)
 • Naša interna metoda procjene mjeri utjecaj naših tvornica u pogledu potrošnje vode, energije, fluorougljika, kao i proizvodnje otpada i hlapljivih organskih emisija. Tvornica Daikin Europe N. V. u gradu Ostende certificirana je srebrnom medaljom (2018.) i zlatnom medaljom (2019.).

Izvor: Izvješće o zaštiti okoliša za 2020. društva Daikin Europe N. V.

 

Naš doprinos Ciljevima održivog razvoja

Ciljevi održivog razvoja
 • Daikin podržava Ciljeve Ujedinjenih naroda o održivom razvoju upotrebom tehnologija svjetske klase kako bi se smanjio utjecaj hlađenja i grijanja na okoliš, a istodobno pružajući novu vrijednost za zdrav i udoban način života. Doprinosimo lokalnom gospodarskom razvoju i nudimo mogućnosti rasta svojim zaposlenicima na temelju svojeg pristupa upravljanja usmjerenog na ljude. Slijedeći naš princip zajedničkog stvaranja nastojimo pronaći bolja rješenja zajedno sa svim dionicima.
Izvor: Izvješće o održivosti za 2021. društva Daikin Industries Ltd.

Ovo bi vas također moglo zanimati

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?