Daikinova ekološka odgovornost

Ekološka odgovornost

Energetski učinkovita rješenja

Daikin je posvećen pružanju najučinkovitijih i sigurnih rješenja za domove, tvrtke i industrijske sektore kojima će zadovoljiti sve potrebe za hlađenjem i grijanjem, danas i u budućnosti.

Svjesni smo naše odgovornosti zaštite okoliša i zato u središtu naših pravilnika, djelovanja i svega čime se bavimo krije maksilmalna briga o ekološkoj održivosti. Naše poslovanje vodimo u skladu s ekološkim načelima, jer to ima ekonomskog i ekološkog smisla.

daikinova ekološka odgovornost

Daikin svjetske ekološke inicijative

Ako želite saznati više o Daikin svjetskim inicijativama za zaštitu okoliša, posjetite internetsku stranicu inicijative korporacijske društvene odgovornosti (CSR) tvrtke Daikin Industries Ltd .

Ciljevi zaštite okoliša tvrtke Daikin Europe N.V.

Tvrtka Daikin Europe ima konkretniji plan s ekološkom politikom i ciljevima zaštite okoliša koji su na tragu skupa standarda ISO14000. Tvrtka Daikin Europe izvještava o tim akcijama u svojim godišnjim izvješćima. Pročitajte više >>

 

Naša politika zaštite okoliša temelji na sljedećim načelima:

Učinkovito iskorištavanje izvora energije

Tvrtka Daikin Europe N.V. je u neprekidnoj potrazi za novim načinima smanjenja potrošnje energije u svojim proizvodnim postrojenjima i iskorištavanjem obnovljivih izvora energije.

Smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i povećanje energetske učinkovitosti

Tvrtka Daikin Europe N.V. se posvetila smanjenju emisija stakleničkih plinova u proizvodnji svojih proizvoda, što nastoji ostvariti smanjenjem štetnog učinka radnih tvari i povećanjem energetske učinkovitosti.

Nastavk aktivnosti na europskoj razini

Tvrtka Daikin Europe N.V. stalno prilagođava svoju ekološku politiku promjenjivim globalnim, europskim i lokalnim zakonodavnim okvirima. Stimulira i potiče primjenu svih odgovarajućih zakona i oblikuje preporuke za olakšanje uvođenja.

Potreba recikliranja proizvoda i smanjenja otpada

Daikin vodi računa o mogućnosti recikliranja tijekom faze razvoja proizvoda, vodeći se načelima Lansinkove ljestvice*. Ta briga o recikliranju i smanjenju količine otpada odnosi se na sve faze životnog ciklusa proizvoda (proizvodnja, transport i logistika, ugradnja, održavanja itd.), uključujući i njegovo odgovorno zbrinjavanje po isteku iskoristivog životnog vijeka.

Rukovanje kemikalijama i preparatima

Tvrtka Daikin Europe N.V. trudi se osigurati optimalnu sigurnost u smislu postupanja s kemikalijama i njihovog pohranjivanja. To uključuje potragu za novijim i sigurnijim proizvodima koji bi zamijenili postojeće tehnologije.

Proizvodi s manjim štetnim utjecajem na okoliš

Tvrtka Daikin čvrsto je odlučila poštivati sve zakonske propise o zaštiti okoliša. Osim toga, proizvodnjom prema tvrtkinim smjernicama za ekološku nabavu nastaju proizvodi koji svojom modernom izvedbom ostvaruju smanjeni utjecaj na okoliš.

Biti uzor na polju ekološke odgovornosti

Tvrtka Daikin nastoji biti uzor na tom polju i zato pruža obuku i informacije o utjecaju na okoliš njenih aktivnosti. Podržava vanjske organizacije, svoje susjede i zajednicu u cjelini te s njima komunicira, a ima i svoje predstavnike u radnim skupinama unutar pripadajućih industrijskih sektora.

* Lansinkova ljestvica: načela i metode upravljanja otpadom koje je osmislio član nizozemskog parlamenta – Ad Lansink – koje su predstavljene ljestvicom s odgovarajućim brojem prečki. Razine predstavljaju poredak sve boljih načina za ekološki odgovorno postupanje s otpadom.

Saznajte više