Skip to main content

Ključni uvjeti za Politiku o zaštiti podataka

Prijave: svi softveri, web aplikacije, digitalni alati koje je razvio Daikin Europe N.V. ili jedna od njegovih europskih podružnica.

 

Automatizirano donošenje odluka (obrada utemeljena isključivo na tome): znači svaku obradu koja se izvršava automatski, te stoga isključuje ljudski utjecaj ili uplitanje u pogledu ishoda navedenog postupka

 

Poslovni partneri: bilo koji privatni ili poslovni subjekt koji je samostalan u odnosu na DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), ali ima određen stupanj sudjelovanja u poslovanju društva DENV-G ili je imao poslovno partnerstvo ili surađuje s društvom DENV-G u proizvodnji i/ili isporuci proizvoda/usluga tvrtke Daikin.

 

Kolačić: Označava malu datoteku koja sadrži niz znakova, koji se šalju na uređaj koji se koristi za posjećivanje stranice. Tijekom drugog posjeta istoj web-stranici, kolačić može dopustiti web-stranici da prepozna preglednik preko kojeg je došlo do posjeta. Kolačići mogu pohraniti korisnikove preferencije, kao i druge informacije.

 

Daikin Group: označava grupu tvrtki pod kontrolom tvrtke Daikin Industries Ltd. Navedene tvrtke su proizvođači i prodavači proizvoda i usluga tvrtke Daikin, u cijelom svijetu.

 

Voditelj obrade: fizička ili pravna osoba koja određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka.

 

Izvršitelj obrade: fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke određenog ispitanika, pod uputama voditelja obrade.

 

Službenik za zaštitu podataka: fizička osoba ili pravna osoba odgovorna za:

  • informiranje i savjetovanje kontrolora i njegovih procesora i zaposlenika o obradi osobnih podataka
  • praćenje njihove usklađenosti s Uredbom (EU) 679/2016 (GDPR);
  • savjetovanje o izradi procjena utjecaja na zaštitu podataka;
  • djeluje kao kontaktna točka i surađuje s nadzornim tijelima na koje se odnosi pritužba ili koja istražuje obradu osobnih podataka

 

Ispitanik: označava identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu čiji se podaci obrađuju izvanmrežno putem papirnatih obrazaca ili putem interneta putem web-stranica i aplikacija. Prepoznatljiva fizička osoba je ona osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, pomoću identifikatora kao što su: ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, on-line identifikator ili jedan od mnogih elemenata koji su karakteristični za fizički, psihološki, genetski, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet fizičke osobe.

 

DENV-G: označava skupinu tvrtki sastavljenu od Daikin Europe N.V. ( sa sjedištem u Belgiji) i njezinih europskih podružnica. DENV-G  proizvodi, prodaje i komercijalizira proizvode i usluge tvrtke Daikin na području Europe, Bliskog Istoka, Afrike i CIS regije.

 

DIL: označava tvrtku Daikin Industries Ltd. sa sjedištem u Japanu, vlasnikom i voditeljem obrade grupe Daikin.

 

Europske podružnice: bilo koja tvrtka osnovana unutar Europe, Afrike i Bliskog Istoka i CIS regije, koja proizvodi, prodaje i komercijalizira proizvode i usluge marke Daikin, a kontrolira ih Daikin Europe N.V.

 

GDPR: označava Opću uredbu o zaštiti podataka, akronim za Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016 o zaštiti fizičkih osoba s obzirom na obradu osobnih podataka i slobodno kretanje takvih podataka i ukidanja Direktive 95/46/EC.

 

IP: označava broj poznat kao adresa koja je dodijeljena bilo kojem uređaju spojenom na internet. Brojevi se obično dodjeljuju po zemljopisnim blokovima. IP adresa se često može koristiti za prepoznavanje mjesta s kojeg se uređaj spaja na internet.

 

Legitimni interesi: znači interes voditelja obrade ili treće osobe koji je zakonit, te nije podređen interesima ili temeljnim pravima i slobodama ispitanika koja zahtijevaju zaštitu osobnih podataka, osobito kada je ispitanik dijete.

 

Zajednički voditelj obrade: fizička ili pravna osoba koja zajedno s drugima određuje sredstva i svrhe obrade osobnih podataka.

 

Osobni podaci: sve informacije koje se odnose na identificiranu ili prepoznatljivu fizičku osobu;

 

Obrada (osobnih podataka): bilo koja radnja ili skup postupaka koji se obavljaju nad osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, automatiziranim ili neovlaštenim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, konzultacija, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, usklađivanje ili kombinacija, ograničavanje, brisanje ili uništenje.

 

Izrada profila: svaki oblik automatizirane obrade osobnih podataka koja se sastoji od uporabe osobnih podataka za ocjenu određenih osobnih aspekata povezanih s pojedincem, posebno za analizu ili predviđanje aspekata u vezi s radnim učinkom, ekonomskim stanjem, zdravljem, osobnim sklonostima, interesima, pouzdanošću, ponašanjem, lokacijom ili kretanjem.

 

Pseudoanonimizacija: znači obradu osobnih podataka na ispitaniku bez upotrebe dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije čuvaju odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj ili prepoznatljivoj fizičkoj osobi.

 

Javni interes: znači svaki javni interes koje je utvrđen zakonom ili koji provode službena tijela

 

Posebne kategorije osobnih podataka: znači sve osobne podatke koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, religijska ili filozofijska vjerovanja, članstvo u sindikatu, genetske podatke, biometrijske podatke obrađivane u svrhu jedinstvene identifikacije pojedinca ili podataka koji se odnose na zdravlje ili podataka o spolnom životu ili seksualnoj orijentaciji pojedinca;

 

Vitalni interesi: znači svaki interes koji je neophodan za život ispitanika ili druge fizičke osobe

 

Web-stranica: web-stranica tvrtke DENV-G (grupa tvrtki Daikin Europe N.V.) dostupna je na sljedećoj poveznici: https://www.daikin.eu/

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?