Skip to main content

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hibrid

Daikin Altherma R Hibrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (opcionalno)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (opcionalno)

BRP069A81**

Stropna jedinica
Kanalna jedinica
Zidna jedinica
Podstropna jedinica
Parapetna jedinica

BRP069B82**

Stropna jedinica

BRP069C51**

Stropna jedinica
Kanalna jedinica
Kanalna jedinica

BRP069A81**

Stropna jedinica

Kanalna jedinica

Zidna jedinica

Podstropna jedinica

Parapetna jedinica

BRP069B82**

Stropna jedinica

BRP069C51**

Stropna jedinica

Kanalna jedinica

Kanalna jedinica

** Žičani daljinski upravljač mora biti spojen na unutarnju jedinicu za rad Wi-Fi upravljanja

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?