Skip to main content

Prilikom pokušaja uspostave izravne veze na adapter ([AP] način rada), adapter nije vidljiv u popisu dostupnih Wi-Fi mreža na telefonu/tabletu.

Pokušajte sljedeće

  • Slijedite vodič za podešavanje u aplikaciji1.
  • Provjerite jeste li dovoljno blizu WLAN adaptera (< 2 m zračne udaljenosti). Domet WLAN adaptera može se značajno smanjiti smetnjama na Wi-Fi kanalu.
  • Prijeđite u [RUN] način rada pa se vratite u [AP] način rada koristeći gumb [MODE]. Na taj način adapter će se prebaciti na drugi Wi-Fi kanal (1-11). Po potrebi ponovite.

1 Vodiču za podešavanje („Dodavanje adaptera“) možete pristupiti putem glavnog izbornika.

ČP online kontroler, tijekom izravnog povezivanja s adapterom u AP načinu rada adapter nije vidljiv

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?