Prilikom pokušaja uspostave izravne veze na adapter ([AP] način rada), adapter nije vidljiv u popisu dostupnih Wi-Fi mreža na telefonu/tabletu.

Pokušajte sljedeće

  • Slijedite vodič za podešavanje u aplikaciji1.
  • Provjerite jeste li dovoljno blizu WLAN adaptera (< 2 m zračne udaljenosti). Domet WLAN adaptera može se značajno smanjiti smetnjama na Wi-Fi kanalu.
  • Prijeđite u [RUN] način rada pa se vratite u [AP] način rada koristeći gumb [MODE]. Na taj način adapter će se prebaciti na drugi Wi-Fi kanal (1-11). Po potrebi ponovite.

1 Vodiču za podešavanje („Dodavanje adaptera“) možete pristupiti putem glavnog izbornika.

ČP online kontroler, tijekom izravnog povezivanja s adapterom u AP načinu rada adapter nije vidljiv