Nakon promjene načina rada, mijenja se i položaj lamele na izlazu zraka

Upravljanjem lamela utječete na položaj lamela ovisno o načinu rada: grijanje ili hlađenje.