Kada je swing funkcija izlaza zraka namještena na UKLJUČENO, klapne će ostati u horizontalnom položaju.

Klapne će ostati u istom položaju kada sobna temperatura dosegne zadanu razinu, a termostat se isključi. Kada je termostat isključen, klapne se neće njihati.