Što je zvučni tlak/ zvučna snaga?

Razina zvučnog tlaka (Lp)

To je mjera energije zvuka koju odašilje izvor buke, a izražava se u decibelima ili dBA

Razina zvučne snage (Lw)

Isto kao razina zvučnog tlaka, osim što se mjeri u unaprijed zadanim uvjetima
Razina zvučne snage ovisi o:

  • lokaciji opreme
  • uvjetima u okolini i
  • udaljenosti od mjerne točke