Što je katehin?

Katehin je prirodna anti-bakterijska tvar dobivena iz listova čaja koja ubija klice koje se mogu uhvatiti na čestice.
Površina filtriranja naboranog filtra je približno 1,5 puta veća od konvencionalnog ravnog filtra.