Skip to main content

Što je regulator pritiska isparavanja (EPR)?

Regulator pritiska isparavanja (EPR) je uređaj koji se rabi za održavanje konstantnog tlaka isparavanja te samim time i konstantne temperature površine isparivača.

Prigušivanje u usisnom vodu, količina plina radne tvari odgovara opterećenju isparivača.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?