Što je regulator pritiska isparavanja (EPR)?

Regulator pritiska isparavanja (EPR) je uređaj koji se rabi za održavanje konstantnog tlaka isparavanja te samim time i konstantne temperature površine isparivača.

Prigušivanje u usisnom vodu, količina plina radne tvari odgovara opterećenju isparivača.