Skip to main content

Koje su kombinacije moguće?

Koje su kombinacije moguće?

  Nema unutarnje jedinice

1 unutarnja jedinica (samo FBA60 ili FBA71)

2 unutarnje jedinice*

3 unutarnje jedinice*

Kapacitet spremnika

Nema spremnika

90 l

120 l

*osim FBA 60 i FBA71

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?