Što su alergeni?

Alergeni su nečistoće u zraku koje mogu dovesti do alergijske reakcije. U urbanom okruženju, mješavina ovih alergena s drugim nečistoćama koje postoje u zraku – pod nazivom dodatne tvari – poput čestica ispuha dizelskih goriva (eng. - Diesel Exhaust Particles (DEP)) i hlapljivih organskih spojeva (eng. Volatile Organic Compounds (VOC)) koji su prisutni u građevnim materijalima kozmetici itd. mogu alergene pretvoriti u teške alergene. Navedeno znači da mogu imati izraženije negativne učinke na zdravlje poput pogoršanih simptoma i aktiviranja latentnih alergija.