Rashladni krug radne tvari: što je to?

Klimatizacijski uređaj radi slično kao hladnjak. Radna tvar cirkulira sustavom i mijenja stanje i svojstva. Četiri se procesa odvijaju tijekom „rashladnog kruga radne tvari“.

Procesi:

1 Kompresor koji pumpa radnu tvar kroz sustav, srca je klimatizacijskog uređaja. Prije doticaja s kompresorom, radna tvar je plin pod niskim tlakom. Zbog djelovanja kompresora, tlak plina raste, plin se zagrijava i cirkulira prema kondenzatoru.

2 U kondenzatoru, visoke temperature, plin pod visokim tlakom oslobađa toplinu u vanjski zrak pretvara se u pothlađenu tekućinu pod visokim tlakom.

3 Tekućina pod visokim tlakom prolazi kroz ekspanzijski ventil, koji smanjuje temperaturu, koja se pritom spušta ispod temperature rashlađivanog prostora. Tako nastaje hladna radna tvar u tekućem obliku i pod niskim tlakom.

4 Radna tvar pod niskim tlakom cirkulira do isparivača u kojemu isparavanjem apsorbira toplinu iz unutarnjeg zraka i pretvara se u plin pod niskim tlakom. Plin zatim cirkulira natrag do kompresora gdje ciklusa započinje ispočetka.

U dizalici topline, ciklus može biti obrnut.