Radnja vremenskog programa nije izvršena u programirano vrijeme.

Radnje vremenskog programa izvršene su u skladu sa satom WLAN adaptera. Možete provjeriti trenutni datum i vrijeme WLAN adaptera u aplikaciji u postavkama adaptera1.

Provjerite je li točno postavljena vremenska zona za svaki WLAN adapter.

1 Pristup podacima o vremenu:

  1. Odaberite jedinicu u aplikaciji na pametnom telefonu.
  2. Uđite u postavke adaptera (ikona „zupčanika“ u gornjem desnom kutu).
  3. Odaberite „Time“ (Vrijeme).
ČP radnja vremenskog programa nije izvršena u programirano vrijeme.