Ventilator unutarnje jedinice radi po završetku grijanja (u klimatizacijskom uređaju opremljenom grijačem)

Ventilator radi 60 do 100 sekundi nakon prekida rada klimatizacijskog uređaja kako bi smanjio temperaturu grijača.