Pumpa za odvod nastavlja s radom po završetku hlađenja

Po završetku rada klimatizacijskog uređaja, pumpa za odvod nekoliko će minuta prazniti kondenzat iz posude za kondenzat (ladice za prikupljanje kondenzata).