Skip to main content

Pumpa za odvod nastavlja s radom po završetku hlađenja

Po završetku rada klimatizacijskog uređaja, pumpa za odvod nekoliko će minuta prazniti kondenzat iz posude za kondenzat (ladice za prikupljanje kondenzata).

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?