Skip to main content

Aplikacija Daikin Resident Controller ne podržava moj jezik. Zadani jezik je engleski. Mogu li koristiti aplikaciju na drugom jeziku, a da ne promijenim jezik mog mobilnog uređaja?

Ne, to nije moguće. Aplikacija Daikin Residential Controller koristi jezik mobilnog uređaja koji je instaliran.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?