Aplikacija Daikin Resident Controller ne podržava moj jezik. Zadani jezik je engleski. Mogu li koristiti aplikaciju na drugom jeziku, a da ne promijenim jezik mog mobilnog uređaja?

Ne, to nije moguće. Aplikacija Daikin Residential Controller koristi jezik mobilnog uređaja koji je instaliran.