Aplikacija Daikin Online Control Heating otkriva samo Daikin Altherma spremnik za PTV i ne mogu upravljati s grijanjem prostora.

Provjerite s instalaterom je li korisničko sučelje za Daikin Altherma konfigurirano za rad s „RT upravljanjem“. „LWT upravljanje“ ili „Ext RT upravljanje“ nisu podržani u Daikin LAN adapteru.