Strujanje zraka iznenada je postalo jače za vrijeme grijanja

Ako je strujanje zraka namješteno NISKU razinu, isto će se povećati u slučaju aktiviranja regulatora preopterećenja. („Preopterećenje“ je stanje u kojemu klimatizacijski uređaj radi pod prevelikim opterećenjem. Uzrok preopterećenja mogu biti prljavi filtri.)