Klimatizacijski uređaj prestao je s radom (signalno svjetlo rada nastavlja svijetliti)

Ako napon izvora napajanja izrazito varira, klimatizacijski uređaj će obustaviti rad kako bi zaštitio opremu. (Kada se izvor napajanja vrati u normalno stanje, tri minute kasnije klimatizacijski uređaj će nastaviti s radom.)