Skip to main content

Klimatizacijski uređaj prestao je s radom (signalno svjetlo rada nastavlja svijetliti)

Ako napon izvora napajanja izrazito varira, klimatizacijski uređaj će obustaviti rad kako bi zaštitio opremu. (Kada se izvor napajanja vrati u normalno stanje, tri minute kasnije klimatizacijski uređaj će nastaviti s radom.)

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?