Klimatizacijski uređaj prestao je s radom (signalno svjetlo rada trepće)

Provjerite jesu li zračni filtri čisti.
Osim toga, provjerite jesu li zapriječeni ulazi i izlazi za zrak vanjske i unutarnje jedinice.