Klimatizacijski uređaj stvara zvuk poput ispuštanja zraka

Zvuk poput ispuštanja zraka stvara se uslijed promjene smjera cirkuliranja radne tvari. Taj zvuk će se čuti ako se klimatizacijski uređaj prestane s radom ili ako se tijekom grijanja aktivira funkcija odmrzavanja.