Klimatizacijski uređaj stvara zvuk nalik protjecanju vode

Zvuk nalik protjecanju vode stvara radna tvar koja cirkulira u klimatizacijskom uređaju.
Taj zvuk vjerojatno će se čuti ako se tijekom grijanja aktivira funkcija odmrzavanja.