Klimatizacijski uređaj radi neobično

Grmljavina i radio-valovi ponekad mogu uzrokovati neuobičajen rad klimatizacijskih uređaja.
Isključite napajanje isključivanjem prekidača strujnog kruga, zatim ponovno uključite napajanje i ponovno pokrenite klimatizacijski uređaj.