Skip to main content

Klimatizacijski uređaj ne radi (signalno svjetlo rada ne svijetli)

Provjerite sljedeće:

  • Je li se isključio prekidač strujnog kruga, je li pregorio osigurač.
  • Provjerite je li kabel napajanja sigurno priključen u utičnicu.
  • Uvjerite se da nije došlo do prekida napajanja.
  • Provjerite jesu li u upravljač umetnute nove baterije.
  • Provjerite je li tajmer ispravno programiran.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?