Skip to main content

Klimatizacijski uređaj ne istrujava zrak odmah nakon početka rada u načinu rada za grijanje

Klimatizacijski uređaj najprije će izvršiti postupak „zagrijavanja“ kako ne bi istrujavao hladni zrak u načinu rada za grijanje. Ventilator će započeti s radom jednu do četiri minute nakon zagrijavanja.
(Zagrijavanjem dulje traje ako je vanjska temperatura niska.)

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?