Kako prekinuti funkciju WPS uparivanja na WLAN adapteru?

Najniža temperatura koju možete postaviti na ovom modelu (pomoću infracrvenog daljinskog upravljača, kabelskog daljinskog kontrolera i aplikacije na pametnom telefonu) je 14 °C.