Skip to main content

Moja jedinica podržava opcijski komplet mrežnog pristupnika, ali kad pokušavam dodati jedinicu na moj račun, zaustavi se proces inicijalizacije. Što da učinim?

Kada dodate jedinicu na svoj račun, aplikacija Daikin Residental Controller automatski će provjeriti i izvijestiti o statusu inicijalizacije te jedinice i na traci napretka naznačiti njen napredak.

Imajte na umu da inicijalizacija 2. generacije jedinica dizalice topline sustava Daikin Altherma zahtjeva ponovno pokretanje i može potrajati do 20 minuta.

Ako nakon 20 minuta aplikacija još uvijek označava na to da se vaša jedinica inicijalizira, pokušajte sa sljedećim radnjama:

  • Ponovno pokrenite dizalicu topline sustava Daikin Altherma tako da isključite i ponovno uključite napajanje.
  • Sa instalaterom provjerite da li je softver jedinice dizalice topline kompatibilan s korištenim mrežnim pristupnikom. Moguće je da je potrebno ažuriranje softvera.

U ovom je trenutku sustav Daikin bez kondenzacijskog plinskog kotla (DRGATEWAYAA) kompatibilan je samo s Daikin sobnim termostatom (DOTT). Kada dođe do prekida veze između jedinice plinskog kotla i sobnog termostata (primjerice, zbog kvara, prekida veze,... ), aplikacija će naznačiti da se jedinica plinskog kotla pokreće, jer treba ponovno aktivirati komunikaciju s termostatom. Sve dok jedinica plinskog kotla nije ponovno spojena na termostat, aplikacija će naznačavati status inicijalizacije. Kada je termostat povezan, postupak inicijalizacije (učitavanje) može se provjeriti na zaslonu termostata.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?