Skip to main content

Moja jedinica više ne radi jer postoji sukob u načinima rada.

Zašto se to događa i kako to mogu riješiti?

U slučaju višestrukih unutarnjih sustava, unutarnje jedinice mogu raditi u nekompatibilnim načinima rada (npr. hlađenje i grijanje). Prilikom promjene načina rada, prioritet se daje prioritetnoj jedinici (više informacija potražite u priručniku za unutarnju jedinicu). Neprioritetne jedinice postavljaju se u stanje mirovanja u slučaju da odabrani način rada ne odgovara odabranom načinu rada na prioritetnoj unutarnjoj jedinici.

Kako bi se riješio sukob načina rada, načini rada prioritetne i neprioritetne jedinice trebaju biti isti ili kompatibilni, ili jedinica(e) treba biti ISKLJUČENA.

U aplikaciji će biti aktivna sljedeća obavijest koja označava da je u tijeku sukob načina rada:

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?