Skip to main content

Aplikacija Daikin Online Controller ne podržava moj jezik. Zadani jezik je engleski. Mogu li postaviti aplikaciju na drugi jezik, a da ne promijenim jezik pametnog telefona?

Da, koristite se izbornikom za dolazak na opće postavke i odaberite prikazani jezik u stavci „jezik“. Možete obrati jezik među svim podržanim jezicima aplikacije.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?