Aplikacija Daikin Online Controller ne podržava moj jezik. Zadani jezik je engleski. Mogu li postaviti aplikaciju na drugi jezik, a da ne promijenim jezik pametnog telefona?

Da, koristite se izbornikom za dolazak na opće postavke i odaberite prikazani jezik u stavci „jezik“. Možete obrati jezik među svim podržanim jezicima aplikacije.