Skip to main content

Moj mobilni uređaj koristi oznaku za vrijeme AM/PM, ali aplikacija Daikin Residental Controller ima oznaku 24 sata. Što je s tim?

Aplikacija Daikin Resident Controller trenutno ne podržava oznaku za vrijeme AM/PM.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?