Moj mobilni uređaj koristi oznaku za vrijeme AM/PM, ali aplikacija Daikin Residental Controller ima oznaku 24 sata. Što je s tim?

Aplikacija Daikin Resident Controller trenutno ne podržava oznaku za vrijeme AM/PM.

10_1.jpg