Moj uređaj ima prekriženu kantu za smeće na naljepnici, što to znači?

FAQ-onlinecontroller-dustbin.jpg

Proizvod je označen ovim simbolom. Taj simbol znači da se električni i elektronički proizvodi ne smiju miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom.

Ne pokušavajte sami rastavljati sustav: rastavljanje proizvoda i drugih dijelova, mora izvršiti kvalificirani instalater i u skladu s odgovarajućim lokalnim i nacionalnim propisima.

Proizvod i otpad moraju se tretirati u specijaliziranim pogonima za ponovno korištenje, reciklažu i obnovu.

Propisnim zbrinjavanjem pomažete u prevenciji potencijalnih štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Za dodatne informacije obratite se instalateru ili tijelima lokalne uprave.