Je li moguće povezati više korisničkih računana istu jedinicu?

Ne, trenutno aplikacija dopušta samo dodavanje više jedinica na jedan korisnički račun. Međutim, uvijek možete ukloniti jedinice sa svog korisničkog računa i povezati ih s drugim korisničkim računom. Možete se prijaviti na jedan račun s više mobilnih uređaja.