U načinu rada za sušenje, kojime upravlja mikroračunalo, ventilator unutarnje jedinice radit će na razini L u trajanju od jedne minute ako vanjska jedinica (kompresor) ne radi.

Funkcija nadzora aktivirat će ventilator unutarnje jedinice koji će raditi jednu minutu.