Skip to main content

Pokušavam ažurirati firmver mrežnog pristupnika, ali ne mogu. Što sada?

Mrežni pristupnik ne dopušta istovremena ažuriranja firmvera, provjerite da jedini pokušavate ažurirati firmver.

Ako se ažuriranje prekine usred postupka (npr. prisilnim zatvaranjem aplikacije), morate pričekati najmanje 20 minuta prije novog pokušaja.

Kad ažuriranja i dalje ne uspijevaju, pokušajte ponovno pokrenuti mrežni pristupnik. Ako i dalje dolazi do problema, obratite se svom instalateru ili servisu Daikin servisa.

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?