Želim ovlastiti treću stranu da pristupi mojim Daikin uređajima, ali sam zaboravio zaporku. Gdje mogu ponovno postaviti zaporku?

Ponovno postavite zaporku pomoću aplikacije Daikin Residential Controller.