Ne uspijevam ažurirati Madoka firmware koristeći svoj telefon.

Ponovno pokrenite telefon i ponovite postupak ažuriranja.