Ne mogu vidjeti napredne postavke mreže. Gumb za postavljanje nije dostupan.

Mogu se koristiti lozinke samo sa znakovima a-z, A-Z i 0-9. Lozinka mora sadržati između 8 i 16 znakova.