Ne mogu povezati WLAN adapter s mojom mrežom.

Provjerite je li bežični usmjerivač dovoljno blizu WLAN adaptera. Raspon WLAN adaptera značajno se može smanjiti preprekama koje sadrže metal (npr. armirani zidovi).

Provjerite da usmjerivač nije postavljen na korištenje kanala 12 ili 13 kao što je navedeno na stranici za podešavanje rutera (pogledajte priručnik za ruter). WLAN adapter ne podržava korištenje Wi-Fi kanala 12 i 13. Ako je ruter postavljen na Wi-Fi kanal 12 ili 13, promijenite postavke ruter kako bi se koristio drugi Wi-Fi kanal unutar raspona 1-11.