Ne mogu pristupiti postavkama za „WLAN veza“, „Izvan kuće“, „Blokada za djecu“ ili „Vrijeme“ na mom WLAN adapteru.

Pobrinite se da je pametni telefon povezan s istom bežičnom mrežom kao WLAN adapter i provjerite jeste li odjavljeni s računa izvan kućanstva.

Ove postavke neće biti dostupne ako ste povezani s računom izvan kućanstva.