http://altherma.local, poveznica za konfiguraciju web-sučelja mrežnog pristupnika, ne radi. Što sad?

Provjerite da li je vaše računalo povezano na istu mrežu (isti usmjernik) kao i mrežni pristupnik. Osim toga, ograničite mrežnu opremu između vašeg računala i mrežnog pristupnika.

Za otkrivanje jedinice mrežni pristupnik koristi mDNS (Bonjour/ZeroConf). U rijetkim je slučajevima moguće da ova aplikacija ne instalirana na vaše računalo. U tom sluččaju, taj problem možete riješiti instaliranjem iTunes.

Ako instalacija iTunes-a ne dopušta pristup web-sučelju za konfiguraciju, povežite se s web-sučeljem za konfiguraciju putem IP adrese mrežnog pristupnika:

U pregledniku idite na IP adresu mrežnog pristupnika.

Postoje različiti načini za dohvaćanje ove adrese:

  • Dohvaćanje putem Daikin Residental Controller: u aplikaciji dotaknite ikonu olovke, a zatim pod „Jedinice“ dotaknite jedinicu koja je povezana s mrežnim pristupnikom od kojeg želite dohvatiti IP adresu.
  • Dohvaćanje putem popisa DHCP klijenata vašeg usmjernika: pronađite mrežni pristupnik u popisu DHCP klijenta usmjernika.