Kako da promijenim datum i vrijeme na mojoj jedinici Daikin Altherma?

A. 3. Generacija jedinica Daikin Altherma (MMI - ugrađeno sučelje)

  • Koristite lijevi kotačić za navigaciju na „Korisničke postavke“
  • Kliknite lijevi kotačić za ulaz u izbornik
  • Navigirajte na „Vrijeme/datum“
  • Kliknite lijevi kotačić za ulaz u izbornik
  • Koristite desni kotačić za podešenje polja

B. 1. / 2. Generacija jedinica Daikin Altherma (sobni termostat - vanjsko korisničko sučelje)

  • Upotreba termostata
  • Kliknite na gumb opcija (dolje-desno)
  • Navigirajte na „Postavi vrijeme/datum“
  • Kliknite „U redu“
  • Postavite trenutni datum i vrijeme