Kako da dodam jedinice u moj korisnički račun?

Prvo provjerite je li datum na korisničkom sučelju jedinice točno konfiguriran. Ako datum nije točan, mrežni pristupnik neće moći uspostavljati sigurne veze prema oblaku i nećete moći dodati jedinice u svoj korisnički račun.

Možete dodati do 60 jedinica u jedan korisnički račun. Kako biste dodali jedinicu na svoj račun, provjerite je li vaš mobilni uređaj povezan s istom mrežom na koju je povezana vaša jedinica. Provjerite da li su jedinice koje želite dodati u svoj račun vidljive u aplikaciji.

1. Dotaknite gumb za dodavanje (znak plus). Ako je ovo prva jedinica koju dodajete, možete dotaknuti „Dodajmo vašu prvu jedinicu!“.

2. Odaberite jedinicu koju želite dodati

3. Slijedite upute u aplikaciji

add_units_user.png
add_units_user2.png

Ako jedinica nije navedena u odjeljku „Nove jedinice u vašoj mreži“, osigurajte sljedeće:

  • Vaš je mobilni uređaj spojen na istu mrežu na koju je spojena jedinica.
  • Mrežni pristupnik je potpuno pokrenut.