Skip to main content

Kako mogu ponovno podesiti WLAN adapter na zadane tvorničke postavke?

Oprez: vraćanjem WLAN adaptera na tvorničke postavke brišu se i sve postavke. Morat ćete ponovno podesiti WLAN adapter prema vlastitim željama.

Postavke koje će se vratiti na početne vrijednosti:

  • Povezivanje s kućnom mrežom (postavke za WLAN)
  • Podaci za račun izvan kućanstva
  • Šifra blokade za djecu
  • Planeri (uključujući funkciju rasporeda u sklopu upravljanja na zahtjev1)
  • Podaci o potrošnji energije1
  • Naziv jedinice i ikona

Adapter ćete vratiti na tvorničke postavke prema sljedećim uputama:

na WLAN adapteru:

  1. Pritisnite istovremeno gumbe „Podešavanje“ i „Način rada“ i čekajte da sva LED svjetla počnu treptati.
  2. Otpustite oba gumba.
  3. Kratko pritisnite gumb „Podešavanje“: sva LED svjetla počet će brzo treptati.
  4. Pričekajte da LED „Napajanje“ zasvijetli bez treptanja. Adapter je uspješno vraćen na početne postavke.

1 Ako samo uređaj podržava ovu funkciju

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pronađite više informacija

Trebate li pomoć?

Pročitajte naše novosti

Pročitajte naš blog

Nadahnite se našim referencama

Pronađite više informacija

Gdje kupiti Daikin?

Trebate li pomoć?