Kako da trajno promijenim zadanu točku rasporeda jedinice kotla?

Za trajnu promjenu zadane vrijednosti „dan grijanja“ ili „noć grijanja“, onemogućite sve aktivne rasporede tako da odaberete „Bez rasporeda“ i zatim promijenite zadanu vrijednost jedinice kotla na upravljačkom krugu u aplikaciji. Jednom promijenjena zadana vrijednost za sve željene načine rada, ponovno aktivira rasporede. Nova trajna zadana vrijednost sada će vrijediti za vaše rasporede.