Kako prekinuti funkciju WPS uparivanja na WLAN adapteru?

Držite pritisnutim gumb [SETUP] u trajanju 3 sekunde i WPS uparivanje će se prekinuti.

Primjedba: Ova funkcionalnost nije moguća na WLAN adapteru verziju W 2.0.2 ili starije. U tom slučaju pričekajte otprilike 2-3 minute do isteka vremena za WPS uparivanje.